Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404566

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2.RSS

wtorek, 21 lipca 2009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działając na podstawie § 1 pkt. 12 Regulaminu konkursu otwartego nr 1.2.1 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 1., przyjętego Uchwałą nr 1076/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2008 roku, informuje, iż z dniem 27 lipca 2009 roku ogłasza zamknięcie konkursu otwartego nr 1.2.1 dla Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości, Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Powyższe wynika z konieczności dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Powrót Drukuj stronę