Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407619

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Umowy wstępne z Działania 5.2. podpisaneRSS

środa, 22 lipca 2009

W dniu 21 lipca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisano kolejne pre-umowy, dotyczące projektów z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013 wybrał projekty w dniu 24 czerwca 2009 uchwałą nr 1829/09. Podpisano 34  pre-umowy  na kwotę całkowitą ok. 158,6 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 77mln zł.

Lista podpisanych pre-umów

Powrót Drukuj stronę