Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407565

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Korekta listy rankingowej dla konkursu w ramach Działania 5.1RSS

czwartek, 13 sierpnia 2009

W trakcie opracowania listy rankingowej omyłkowo wprowadzono dane dotyczące projektów złożonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku z powyższym wprowadzono korektę polegającą na zamianie w liście podstawowej poz. nr 21 z poz. nr 27 (z wyłączeniem punktacji),
Jednocześnie wykryto błąd rachunkowy w projekcie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim znajdującym się na pozycji nr 21 (po wprowadzeniu  powyższej zmiany), w którym w części B, zgodnie z oceną Zarządu Województwa projekt uzyskał 12 punktów, natomiast omyłkowo zapisano 6 pkt. W wyniku korekty, projekt ten znalazł się na  pozycji 18. (lista po korekcie).

Zaktualizowana lista rankingowa

Powrót Drukuj stronę