Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404466

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2 RPOWŚRSS

wtorek, 25 sierpnia 2009

Zakończono ocenę formalną wniosków z Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej.
Pozytywnie ocenę formalną przeszły 42 wnioski, w tym:
  • 20 wniosków z Działania 4.1 na łączną kwotę na ponad 178  mln PLN, w tym    dofinansowania z EFRR na ponad 97 mln PLN,
  • 22 wnioski z Działania 4.2 na łączną kwotę na ponad 178 mln PLN, w tym   dofinansowania z EFRR na ponad 100,5 mln PLN.

Powrót Drukuj stronę