Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407562

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach Działania 5.1 RPOWŚRSS

czwartek, 27 sierpnia 2009

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1962/09 dokonał wyboru projektów z Działania 5.1 ,,Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia’’.  Do realizacji  wybranych zostało 18 projektów na łączną kwotę na ponad 140,9 mln zł,  w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 77,7 mln zł. Ponadto Zarząd utworzył listę rezerwową z projektów pozytywnie ocenionych pod względem merytoryczno-technicznym.
Dwa projekty dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej pozostały bez rozpatrzenia ze względu na brak przyjęcia Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych  programów operacyjnych.

Pliki do pobrania:

Powrót Drukuj stronę