Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404031

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego parafował umowy wstępne w ramach konkursu do Działania 5.1 RPOWŚRSS

piątek, 18 września 2009

W dniu 16 września 2009 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisanych zostało 18 Umów wstępnych (pre-umów) dot. projektów złożonych w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.
Wartość całkowita inwestycji opiewa na kwotę ponad 140,9 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 77,7 mln zł.

Powrót Drukuj stronę