Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324232

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VIRSS

wtorek, 10 listopada 2009

W dniu  6 listopada br. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu zamkniętego nr 5/09  dotyczącego Osi Priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast.
W odpowiedzi na konkurs złożono 49 wniosków o wartości całkowitej na ponad 216,1 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 126,3  mln zł.
Do Działania 6.1 złożono 10 wniosków o wartości całkowitej na ponad 80,1 mln zł, w tym  dofinansowania z EFRR na ponad 42,8  mln zł, natomiast do Działania 6.2  złożono 39 wniosków o wartości całkowitej na ponad 136 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 83,5  mln zł.

Powrót Drukuj stronę