Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404572

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu dla Działań 4.1 i 4.2RSS

piątek, 13 listopada 2009

Dnia 4 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 warunkowo wybrał do realizacji projekty w ramach Osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, w tym:
  • w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” zakwalifikowano 3 projekty na łączna kwotę 29 854 217,86 PLN, w tym dofinansowania z EFRR 14 000 116,00 PLN. Ponadto Zarząd Województwa Świętokrzyskiego utworzył listę rezerwową,
  • w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” zakwalifikowano 6 projektów na łączna kwotę 33 158 752,40 PLN, w tym dofinansowania z EFRR 18 942 820,90 PLN. Ponadto Zarząd Województwa Świętokrzyskiego utworzył listę rezerwową.

Lista rezerwowa 4.1

Lista rezerwowa 4.2

Powrót Drukuj stronę