Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327959

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 4/09 do Działania 5.3 RPOWŚRSS

czwartek, 19 listopada 2009

Zakończona została  ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr 4/09 do Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Ocenie zostało poddanych 75 wniosków, w tym:
  • 9  wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych,
  • 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta,
  • 65 wniosków na łączną kwotę na ponad 273,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 149,8 mln zł przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Wnioski, które  przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytoryczno-technicznej.

Powrót Drukuj stronę