Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327891

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 5/09 w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚRSS

poniedziałek, 18 stycznia 2010

W dniu 14 stycznia br. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu zamkniętego nr 5/09 dotyczącego Osi Priorytetowej 6 ,,Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast’’.
Pozytywnie ocenę formalną przeszło 48 wniosków, w tym 10 wniosków z Działania 6.1 i 38 wniosków z Działania 6.2.
Wartość całkowita inwestycji opiewa na kwotę na ponad 215,8 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 123,7 mln zł.

Powrót Drukuj stronę