Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324268

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Warunkowy wybór projektów w ramach Działania 5.3 RPOWŚRSS

poniedziałek, 25 stycznia 2010

W dniu 20 styczna br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007 – 2013 dokonał warunkowego wyboru projektów w ramach Działania 5.3  Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu".
Wybranych zostało 26 projektów o łącznej wartości na ponad 90,3 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 41,3 mln zł.

Powrót Drukuj stronę