Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407593

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja nt. zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1.4.1 RPOWŚRSS

piątek, 29 stycznia 2010

Dnia 27 stycznia 2010 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 ogłoszonego dla Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu. Przedmiotem oceny było 7 wniosków, o wartości całkowitej 43 869 917,40 PLN które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 2 listopada do 7 grudnia 2009 roku.
Spośród 7 wniosków o dofinansowanie:
  1. 6 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
  2. 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 39 826 517,39 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 18 772 022,05 PLN.

Powrót Drukuj stronę