Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324278

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOWŚ 2007-2013RSS

piątek, 26 lutego 2010

Dnia 25 lutego 2010 roku zakończony został I etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. Przedmiotem oceny były 2 wnioski, o wartości całkowitej 11 937 400,00 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 14 grudnia 2009 roku do 18 stycznia 2010 roku.
Przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę formalną w okresie 01.02.2010 - 02.02.2010 roku, która to wskazała na konieczność naniesienia poprawek i/ lub uzupełnień w przedłożonych dokumentach.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 11 937 400,00 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 6 252 176,04 PLN.

Powrót Drukuj stronę