Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324211

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Podpisano umowy wstępne w ramach Działania 5.3 RPOWŚRSS

piątek, 26 lutego 2010

W dniu 24 lutego br.  Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Marcin Perz - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego podpisali Umowy wstępne w ramach Działania 5.3 ,, Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu’’.
W sumie zostało podpisanych 26 umów wstępnych na łączną kwotę ponad 90 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 41 mln zł.


Powrót Drukuj stronę