Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407569

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOWŚRSS

wtorek, 16 marca 2010

Dnia 15 marca 2010 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem oceny było 107 wniosków, o wartości całkowitej 220 273 412,73 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. 1 grudnia 2009 roku do 11 stycznia 2010 roku.
Spośród 107 wniosków o dofinansowanie:
  1. 92 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
  2. 15 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 186 590 881,17 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 68 182 772,12 PLN co stanowi 227,28% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie 1.1.3 dla małych przedsiębiorstw.

Powrót Drukuj stronę