Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404460

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOWŚRSS

czwartek, 25 marca 2010

W dniu 24 marca 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007 – 2013 Uchwałą nr 2487/10 dokonał wyboru projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Do dofinansowania zakwalifikowały się 23 projekty. Jednocześnie na Listę rankingową projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 kierowanego do średnich przedsiębiorstw włączono projekty złożone przez „średnie przedsiębiorstwa” z listy rezerwowej 1.1.1 i 1.1.2, które otrzymały 56 punktów. Biorąc pod uwagę punktację zaakceptowanych projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej kwoty do zakontraktowania do kwoty 38.801.027,00 PLN.
W rezultacie wybranych zostało 26 projektów o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 38.801.027,00 PLN.

Lista wybranych projektów w ramach Działania 1.1 w konkursie 1.1.3 dla średnich przedsiębiorstw.

Powrót Drukuj stronę