Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327973

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Warunkowy wybór projektów przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 6.1 i 6.2 RPOWŚRSS

środa, 31 marca 2010

W dniu 24 marca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013:
•    Uchwałą Nr 2494/10 warunkowo wybrał do realizacji 4 projekty w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków wzrostu” na całkowity koszt inwestycji 39 479 947,62 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 21 558 701,08 PLN,
•    Uchwałą Nr 2495/10 warunkowo wybrał do realizacji 13 projektów w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” na całkowity koszt inwestycji 31 974 839,40 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 19 964 863,09 PLN.

Lista projektów wybranych wstępnie do dofinansowania w ramach Działania 6.1 (1.10.2009-6.11.2009)
Lista projektów wybranych wstępnie do dofinansowania w ramach Działania 6.2 (1.10.2009-6.11.2009)
Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 6.1 (1.10.2009-6.11.2009)
Lista rezerwowa projektów w ramach Działania 6.2 (1.10.09-6.11.2009)

Powrót Drukuj stronę