Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331269

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Aktualizacja Listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 RPOWŚRSS

środa, 07 kwietnia 2010

Uchwałą nr 2016/09 z dnia 15 września 2009 roku, Zarząd Województwa dokonał aktualizacji Listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Mając na uwadze rezygnację dwóch Beneficjentów z przyznanego dofinansowania, oszczędności oraz rozliczenia końcowe dotychczas realizowanych projektów w ramach Listy rankingowej 1.1.2, oraz wykreślenie z listy rezerwowej projektów złożonych przez Beneficjentów, których projekty w ramach konkursu 1.1.3 średnie przedsiębiorstwa otrzymały dofinansowanie, a ich projekty na tę samą inwestycję znajdowały się na liście rezerwowej dla konkursu 1.1.1 i 1.1.2 koniecznym było zaktualizowanie Listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Uchwałą nr 2502/10 z dnia 31 marca 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził zaktualizowana Listę rankingową projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Lista rankingowa dla konkursu 1.1.2 - marzec 2010 r.
Lista rezerwowa dla konkursu 1.1.1 i konkursu 1.1.2 - marzec 2010 r.

Powrót Drukuj stronę