Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404467

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013RSS

wtorek, 13 kwietnia 2010

W związku z zagrożeniem terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie przedłożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw (Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013), zgodnie z zapisami ust. 1 punktu 6.11 Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWŚ na lata 2007-2013 nastąpi przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej do dnia 23 kwietnia 2010 roku.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.3 dla mikro przedsiębiorstw (Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013) zakończony został dnia 8 lutego 2010 roku. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz procedurami wdrażania RPOWŚ, na ocenę formalną wyznacza się termin 45 dni roboczych, liczonych od dnia zamknięcia naboru  do dnia 13 kwietnia 2010 roku.
Na przedmiotowy konkurs wpłynęło ogółem 258 wniosków o dofinansowanie, z czego do dnia 02.04.2010 roku wstępnie ocenionych zostało 245 wniosków.

Powrót Drukuj stronę