Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324249

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 RPOWŚ 2007-2013RSS

czwartek, 15 kwietnia 2010

W dniu 14 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013:
•    Uchwałą Nr 2533 / 10 dokonał wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” RPOW 2007-2013
•    dokonał zmiany w Uchwale nr 2140/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.1. w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”. Zatwierdza się Listę rankingową projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2533 / 10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Powrót Drukuj stronę