Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327901

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Podpisano Pre-umowy o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 oraz Działania 6.2 RPOWŚ 2007-2013RSS

piątek, 23 kwietnia 2010

W dniu 22 kwietnia 2010 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisał Pre-umowy w ramach Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” oraz  Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast”.
Ilość podpisanych Pre-umów:
•    4 Pre-umowy dot. projektów z Działania 6.1 na łączną kwotę na ponad 39,4 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 21,5 mln zł;
•    13 Pre-umów z działania 6.2 na łączną kwotę na ponad 31,9 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 19,9 mln zł;
Lista Pre-umów z Działania 6.1
Lista Pre-umów z Działania 6.2


Powrót Drukuj stronę