Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327903

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa wybrał warunkowo projekt Federacji Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium ,, Włókniarz'' w ramach Działania 5.1 RPOWŚ 2007-2013RSS

piątek, 23 kwietnia 2010

W dniu 22 kwietnia br. Uchwałą nr 2545/10 Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013 dokonał warunkowego wyboru projektu Federacji Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium ,,Włókniarz'' pn. ,, Rozbudowa Sanatorium Włókniarz w Busku-Zdroju"  w ramach Działania 5.1„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”. Całkowita wartość projektu wynosi 7 030 028,41 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 1 499 519,69 zł,co stanowi  21,44 % kosztów kwalfikowalnych projektu.
Lista podstawowa dla konkursu 5.1.1 Działania 5.1

Powrót Drukuj stronę