Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407627

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów z konkursu nr 6.2.2 w ramach Działania 6.2 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

środa, 19 maja 2010

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2605/10 dokonał wyboru kolejnych projektów z Działania 6.2   ,,Rewitalizacja małych miast’’ RPOWŚ 2007-2013.  Do realizacji  wybranych zostało 9  projektów na łączną kwotę na ponad 34,5 mln zł,  w tym kwota dofinansowania z  EFRR na ponad 20,5 mln zł.
Lista podstawowa  projektów z Działania 6.2
Lista rezerwowa projektów z Działania  6.2  

Powrót Drukuj stronę