Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324280

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Podpisano umowy wstępne w ramach Działania 6.2 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 25 maja 2010

W dniu 25 maja  br.  podpisano 9 kolejnych pre-umów z Konkursu 6.2.2 w ramach Działania 6.2 ,,Rewitalizacja małych miast’’ na łączną kwotę na ponad 34,5 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 20,5  mln zł.
Załącznik - Lista podpisanych Pre-umów

Powrót Drukuj stronę