Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327926

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.4 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 31 maja 2010

W związku z koniecznością rozszerzenia wskaźnika horyzontalnego dot. miejsc pracy o płeć nowo-zatrudnionych osób, dokonano zmiany w formularzu wniosku o dofinansowanie.
Powyższe jest niezbędne do celów sprawozdawczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zaktualizowany Formularz wniosku o dofinansowanie

Powrót Drukuj stronę