Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324274

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Lista wstępnie wybranych projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 15 czerwca 2010

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2655/10 z dnia 9 czerwca br. dokonał wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Poniżej znajdują się lista rankingowa oraz rezerwowa projektów.
Lista wstępnie wybranych projektów w ramach konkursu 2.3.4
Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu 2.3.4
Zrankingowana lista konkurs 2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4

Powrót Drukuj stronę