Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331272

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Aktualizacja listy rezerwowej konkursu 2.3.4 w ramach Działania 2.3 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

piątek, 13 sierpnia 2010

W dniu 11 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2807/10 dokonał aktualizacji Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 "Promocja gospodarcza i turystyczna regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
W wyniku oceny merytoryczno – technicznej na liście tej umieszczone zostały projekty: Fundacji Łysogóry oraz Fundacji VIVE Serce Dzieciom.
Zaktualizowana lista

Powrót Drukuj stronę