Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404540

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

środa, 11 sierpnia 2010

Dnia 06 sierpnia br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.2.1 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.
Przedmiotem oceny było 27 wniosków, o wartości całkowitej 139 255 488,65 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 04 maja do 14 czerwca 2010 roku.
Według stanu na dzień 11 sierpnia 2010 roku, spośród 27 wniosków o dofinansowanie:
- 23 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej;
- 3 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych;
- 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 121 499 402,78 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 97 606 056,44 PLN, co stanowi 488% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 2.2.1.

Powrót Drukuj stronę