Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404577

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 4.1.3 i konkursu 4.2.3 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 31 sierpnia 2010

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.08.2010 r. Uchwałą nr 2831/10  dokonał wyboru projektów z Działania 4.1 ,,Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’ .  Do realizacji  wybranych zostało 7 projektów na łączną kwotę na ponad 68 mln zł,  w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 27 mln zł.
Ponadto Uchwałą nr Uchwałą nr 2832/10  dokonał wyboru projektów z Działania 4.2 ,,Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’ .  Do realizacji  wybranych zostało 15 projektów na łączną kwotę na ponad 81 mln zł,  w tym kwota dofinansowania z EFRR na ponad 32 mln zł.
Poniżej znajdują się pliki z listami projektów do pobrania:
Lista wybranych projektów  z Działania 4.1
Lista wybranych projektów  z Działania 4.2

Powrót Drukuj stronę