Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324208

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.2 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOWŚ 2007-2013RSS

piątek, 08 października 2010

Dnia 1 października br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.2 ogłoszonego dla Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”.
Przedmiotem oceny były 2 wnioski, o wartości całkowitej 49 998 483,72 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 28 czerwca 2010 roku do  2 sierpnia 2010 roku.
Przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę formalną w okresie 03.08.2010 - 01.10.2010 roku, w wyniku której oba wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej z powodu niewniesienia poprawek lub błędnego uzupełnienia uchybień formalnych.

Powrót Drukuj stronę