Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324282

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikroprzedsiębiorców ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 12 października 2010

Dnia 7 października br. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 dla mikroprzedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Przedmiotem oceny było 214 wniosków, o wartości całkowitej 285 246 124,69 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. 1 czerwca 2010 roku do 30 lipca 2010 roku.
Spośród 214 wniosków o dofinansowanie:
-152 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej;
-57 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych;
- 5 wniosków zostało wycofanych na prośbę beneficjentów;
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 210 860 422,61 PLN.

Powrót Drukuj stronę