Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407587

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 2.2.1 dla Działania 2.2 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 02 listopada 2010

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 w dniu 27 października br. Uchwałą nr 2957/10  dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 2.2.1 dla Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego’’ 
Poniżej znajdują się pliki z listami projektów do pobrania:
Lista rankingowa
Lista rezerwowa

Powrót Drukuj stronę