Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407647

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.1.4 dla Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

czwartek, 18 listopada 2010

W dniu 10 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 Uchwałą nr 2976/10  dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 1.1.4 dla Działania 1.1 Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Poniżej znajdują się pliki z listami projektów do pobrania
Lista rankingowa konkurs 1.1.4 mikroprzedsiębiorcy
Lista rezerwowa 1.1.4 i 1.1.3 mikroprzedsiębiorcy

Powrót Drukuj stronę