Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404434

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 ogłoszonego dla Działania 2.1 RPOWŚ 2007-2013RSS

czwartek, 11 listopada 2010

Dnia 10 listopada  br. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 ogłoszonego dla Działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój".
Przedmiotem oceny było 18 wniosków, o wartości całkowitej 81 971 256,90 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. 09 sierpnia 2010 roku do 20 września 2010 roku.
Spośród 18 wniosków o dofinansowanie:
- 14 wniosków zostało zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej;
- 3 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych;
- 1 wniosek został wycofany na prośbę beneficjenta;
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 74 568 159,68 PLN.

Powrót Drukuj stronę