Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404021

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1 ogłoszonego dla Działania 1.3 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

piątek, 29 października 2010

Dnia 28 października br. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.3.1 w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Przedmiotem oceny było 8 wniosków, o wartości całkowitej 207 847 401,00 PLN (kwota po korektach na etapie oceny formalnej), które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 28 czerwca 2010 roku do 30 września 2010 roku.
Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej;
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie wyniosła 207 847401,00 PLN natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 172 579 115,90 PLN.

Powrót Drukuj stronę