Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407608

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO - TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA DWUETAPOWY KONKURS ZAMKNIĘTY NR 2.1.2 OGŁOSZONY DLA DZIAŁANIA 2.1RSS

poniedziałek, 10 stycznia 2011

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno-technicznej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2 dla:
Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”
Mając na uwadze:
- Specyfikę projektów z zakresu B+R jak i konieczność dokonania przez większość beneficjentów korekt oraz uzupełnień do złożonych dokumentów, umożliwiających prawidłową ocenę projektów oraz zagwarantowanie wnioskodawcom odpowiedniej ilości czasu na dokonanie korekty/uzupełnień jak i oceniającym na przeprowadzenie oceny.
oraz działając na podstawie zapisów:
- Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przyjętej Uchwałą nr 2698/10 Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku.
- § 4 pkt. II.4 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  2.1.2 ogłoszonego w ramach Działań 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”.
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach naboru do konkursu zamkniętego nr 2.1.2 o 30 dni roboczych liczonych od dnia  10 stycznia 2011 roku tj. do dnia 18.02.2011 roku.

Powrót Drukuj stronę