Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324184

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Wybrano do dofinansowania dwa dodatkowe projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 4.2 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

piątek, 15 kwietnia 2011

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 Uchwałą nr 243/11 dokonał wyboru projektów w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Wybrano dwa następujące projekty:
- gminy Wodzisław pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław’’, całkowita wartość projektu
4 501 138,58 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 2 621 067,12 zł;
- gminy Kazimierza Wielka pn. ,, Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Donatkowice, Gorzków, Plechówka, Plechów i Łyczaków  w gminie Kazimierza Wielka’’ całkowita wartość projektu 11 476 698,10 zł, w tym kwota dofinansowania  z EFRR: 6 886 018,86 zł;

Poniżej znajduje się zaktualizowana lista podstawowa oraz rezerwowa do pobrania
Lista podstawowa 4.2
Lista rezerwowa 4.2

Powrót Drukuj stronę