Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327922

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.1 ogłoszonego dla Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013RSS

środa, 01 października 2008

Dnia 30 września br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.1 ogłoszonego dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem oceny były 343 wnioski, o wartości całkowitej 549 130 832,47 zł, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 1 maja do 16 czerwca 2008 r.
Według stanu na dzień 30 września 2008 roku, spośród 343 wniosków o dofinansowanie:
  • 287 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno – technicznej;
  • 53 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych;
  • 1 wniosek został wycofany na pisemny wniosek Beneficjenta;
  • 2 wnioski są nadal w trakcie uzupełnień.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 475 042 939,28 zł złotych, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 193 671 691,97 zł złotych, co stanowi 474% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 1.1.1.

Powrót Drukuj stronę