Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331267

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia oraz przyjął zaktualizowane listy: rankingową oraz rezerwową w ramach Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013RSS

środa, 29 czerwca 2011

Uchwałą 396/11 z dnia 22 czerwca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 złożonego przez przedsiębiorstwo Obręcka Ligia-"Vision" (nr wniosku WND-RPSW.01.01.00-26-421/10) oraz przyjął zaktualizowane listy:
- Listę rankingową projektów wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 do pobrania tutaj*;
- Listę rezerwową projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno - technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie umowy w ramach konkursów zamkniętych nr 1.1.3 i 1.1.4 kierowanych do mikro przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 do pobrania tutaj*;

Powrót Drukuj stronę