Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407583

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 05 lipca 2011

Informujemy, iż na Konkurs 1.4.3 w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, który odbył się  w dniach  od 23.05.2011 do 27.06.2011 roku, wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 6 959 006,72 zł, w tym wartość dofinansowania EFRR 2 923 247,34 zł.

Powrót Drukuj stronę