Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407574

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zkończenie z dniem 8 lipca 2011 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 i Działania 4.2 RPOWŚ 2007-2013RSS

poniedziałek, 11 lipca 2011

W dniu 8 lipca br.  zakończono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dotyczących zakresu poprawy efektywności energetycznej.
W odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/11 w ramach Działania 4.1 ,, Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej’’  oraz 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej ” wpłynęło 11 wniosków o wartości całkowitej  60 113 637,93 zł. i kwocie dofinansowania z EFRR  25 770 026,00  zł, w tym:
- 2 wnioski do Działania 4.1 na kwotę całkowitą – 17 231 488,20 zł. o wartości dofinansowania z EFRR – 6 823 170,00  zł.
- 9 wniosków do Działania 4.2 na kwotę całkowitą – 42 882 149,73  zł. o wartości dofinansowania z EFRR – 18 946 856,00  zł.

Powrót Drukuj stronę