Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404483

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłoszonego dla Działania 1.4 RPOWŚ 2007-2013RSS

poniedziałek, 08 sierpnia 2011

Dnia 8 sierpnia 2011 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.3 ogłoszonego dla Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”. Przedmiotem oceny były 4 wnioski, o wartości całkowitej 6 959 006,72 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 23 maja do 27 czerwca 2011 roku.
Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym, a wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie:
3 439 114,53 PLN
.

Powrót Drukuj stronę