Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404542

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na jednoetapowy konkurs otwarty nr 1.2.1 ogłoszony dla Działania 1.2 RPOWŚ 2007-2013RSS

wtorek, 30 sierpnia 2011

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach jednoetapowego konkursu otwartego nr 1.2.1 dla Działania 1.2 „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw”.
W celu przeprowadzenia prawidłowej oceny formalnej projektów złożonych w ramach jednoetapowego konkursu otwartego 1.2.1 aktualnie ocenianych a także biorąc pod uwagę specyfikę projektów z zakresu powiązań kooperacyjnych  wystąpiono o interpretację w ww. zakresie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej RPO.
Działając na podstawie zapisu § 4 pkt. I.2 Regulaminu jednoetapowego konkursu otwartego nr  1.2.1 ogłoszonego w ramach Działania 1.2. „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw”, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Kazimierz Kotowski zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru do konkursu otwartego nr 1.2.1 do czasu otrzymania interpretacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Powrót Drukuj stronę