Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324229

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 oraz Działania 4.2 RPOWŚ 2007-2013RSS

wtorek, 06 września 2011

Dnia 29 sierpnia  br. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/11 w ramach Działania 4.1 ,,Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” i Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Przedmiotem oceny było 11 wniosków, o wartości całkowitej 60 042 912, 94 PLN. Dziesięć wniosków zaakceptowano pod względem formalnym i przekazano do oceny merytoryczno-technicznej, natomiast 1 wniosek został odrzucony.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie wyniosła 58 779 870, 94 PLN natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 25 138 505, 00 PLN.

Powrót Drukuj stronę