Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327967

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

UWAGA WAŻNE: KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OCENY MERYTORYCZNO-TECHNICZNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH OGŁOSZONEGO DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/11 RPOWŚ 2007-2013 DLA DZIAŁANIA 4.1 ORAZ DZIAŁANIA 4.2RSS

środa, 26 października 2011

W związku z otrzymanym stanowiskiem Komisji Europejskiej przekazanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skierowanym do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, na etapie oceny merytoryczno – technicznej nastąpiła dodatkowo  konieczność przeprowadzenia wnikliwej oceny projektów realizowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw, w których występuje pomoc publiczna, warunku spełnienia efektu zachęty.

Działając na podstawie zapisów:
1. Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętej Uchwałą nr 2866/10 Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2010 roku,
2. § 5 pkt II.3 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  1/11 ogłoszonego w ramach Działań 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej oraz 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej,  przyjętego Uchwałą nr 324/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2011 roku,
 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podjęła decyzję o przesunięciu terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/11 dla naboru nr 4.1.4 i 4.2.4 do dnia 30 grudnia 2011 roku.

Powrót Drukuj stronę