Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327956

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 RPOWŚ 2007-2013RSS

czwartek, 10 listopada 2011

Informujemy, iż na Konkurs 2.4.5 w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, który odbył się  w dniach  od 03.10.2011 roku do 04.11.2011 roku, wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 23 717 533,25  zł, w tym wartość dofinansowania 13 973 344,32.

Powrót Drukuj stronę