Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327914

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NR 1.1.5 OGŁOSZONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.1!!RSS

czwartek, 10 listopada 2011

Przypominamy, iż zgodnie z § 1 ust. 9 Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw poziom maksymalnego wsparcia, udzielanego w ramach konkursu liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych, wynosi 1 500 000,00 PLN zarówno dla mikro jak i małych przedsiębiorstw.
Należy jednak pamiętać, iż  w ramach całego Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013 poziom maksymalnego wsparcia, udzielanego dla małych przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 2 400 000,00 PLN.

Poniżej znajdują się przykłady obrazujące przedmiotowy stan rzeczy:

Przykład 1

W przypadku, gdy mały przedsiębiorca nie otrzymał dofinansowania w ramach poprzednich konkurów może ubiegać się maksymalnie o 1 500 000,00 PLN.
Przykład 2
W przypadku, gdy mały przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie np. w wysokości 400 000,00 PLN, w ramach konkursu nr 1.1.5 wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1 500 000,00 PLN.
Przykład 3
W przypadku, gdy mały przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie np. w wysokości 1 500 00,00 PLN, w ramach konkursu nr 1.1.5 wnioskowana kwota nie może przekroczyć 900 000,00 PLN (aby nie przekroczyć maksymalnej kwoty wsparcia 2 400 000,00 PLN).

Powrót Drukuj stronę