Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331202

Świętokrzyskie w UE-Zacznijmy od strategii

Aktualności

Świętokrzyskie w UE-Zacznijmy od strategii

piątek, 18 listopada 2011

W dniu 16 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii”., w której udział wzięli członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, otoczenia biznesu oraz uczelni.

Inaugurując konferencję Kazimierz Kotowski zaznaczył, że zdobyta dziś wiedza pozwoli na dostosowanie wszelkich działań w najbliższym okresie do warunków i realiów otaczającego świata. – Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, programu Rozwoju Polski Wschodniej, PROW i Kapitał Ludzki dała nam możliwość wytworzenia nowego obrazu naszej gospodarki i życia społecznego. Dobrze rozdysponowane i zagospodarowane według przyjętych projektów środki przyczyniły się do znacznego wzrostu gospodarczego. Jesteśmy postrzegani jako jeden z dynamiczniej rozwijających się regionów, co przekłada się na coraz lepszą pozycję w rankingu województw – podkreślał członek Zarządu Województwa. Jak dodał, to powód do zadowolenia i jednocześnie sygnał, by nie spocząć na laurach, mimo trudnej sytuacji na rynkach europejskich.
O pakiecie legislacyjnym na nowy okres programowania i płynących z niego wnioskach dla województwa świętokrzyskiego opowiadał prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej. – Region świętokrzyski ma zasoby i walory, o których warto mówić. Trzeba je teraz umiejętnie wykorzystać – zaakcentował prelegent.
Prof. Tadeusz Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie omówił kwestię efektywnego zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 roku, zaś dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał na konieczność monitorowania postępu z punktu widzenia polityki finansowej zaplanowanej na lata 2014 -2020.

Seminarium poprzedziły warsztaty, w których pracowały zespoły tematyczne ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Celem spotkań warsztatowych jest wypracowanie propozycji zapisów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, elementów analizy SWOT oraz zidentyfikowanie obszarów problemowych.


Konferencję przygotował Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach tegorocznej edycji Open Days 2011 – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.


Poniżej znajdują się prezentacje do pobrania:

Prezentacja prof. Jacka Szlachty
Prezentacja prof. Tadeusza Kudłacza
Prezentacja  dr hab. Wojciecha Dziemianowicza

Powrót Drukuj stronę