Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331207

Konsultacje społeczne Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju

Aktualności

Konsultacje społeczne Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju

piątek, 02 grudnia 2011

W odpowiedzi na wyzwania zdefiniowane w raporcie z 2009 r. i konieczność umiejscowienia Polski w nowym porządku światowym, Zespół Doradców Strategicznych przedstawia projekt nowego dokumentu – Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.  Strategia ta stanowi z jednej strony kontynuację raportu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, ale z drugiej jest jego rozwinięciem. Koncepcja Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju oparta jest bowiem o 25 najważniejszych decyzji, które należy podjąć w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny w perspektywie do 2030, którego celem będzie poprawa jakości życia Polaków. Trzecia fala nowoczesności oznacza umiejętność łączenia modernizacji, innowacji, impetu cyfrowego z poprawą właśnie jakości życia i skokiem cywilizacyjnym, jakiego Polska  w najbliższych 20 latach musi dokonać, aby uniknąć zagrożenia peryferyzacją. DSRK określa także najważniejsze wyzwania związane z polityką makroekonomiczną, w tym konieczność dokonania realokacji wydatków publicznych na rzecz wydatków rozwojowych.
 
Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z projektem Strategii i przekazanie do niego uwag w trybie pisemnym, ale także w wersji elektronicznej (na adres pl2030@kprm.gov.pl). Konsultacje będą trwały do 21 grudnia 2011 r. Po otrzymaniu uwag zostaną one zebrane, sprawdzone, a dokument zostanie poprawiony.
 
Po zakończeniu tego procesu, dokument zostanie przekazany pod obrady Komitetu Koordynacyjnego, aby w dalszej kolejności mógł zostać przyjęty przez Radę Ministrów.

W związku ze zmianami instytucjonalnymi, które obecnie zachodzą, informuję, że dalej będę koordynatorem prac nad strategią w najbliższych miesiącach. W związku z tym proszę o przesyłanie uwag i komentarzy na adres mojego sekretariatu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Konsultacje społeczne trwają do 21 grudnia 2011 r.


Pliki do pobrania:

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 1

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności - Część 2

Informacja dostępna również na stronie Zespołu Doradców Strategicznych

Powrót Drukuj stronę