Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331196

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Aktualności

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego

piątek, 02 grudnia 2011

W 2009 r. Zespół Doradców Strategicznych Premiera przygotował i przedstawił raport Polska 2030: Wyzwania rozwojowe. Raport miał charakter diagnostyczny, ale jego konsekwencją była wielomiesięczna dyskusja o wizji rozwoju Polski i priorytetach działania rządu. Efektem debaty było także wniesienie do dyskursu publicznego wielu nowych wątków dotyczących np. istotności kapitału intelektualnego, ludzkiego i społecznego, czy znaczenia poziomu zatrudnienia dla wzrostu gospodarczego.
W efekcie tych dyskusji Rada Ministrów podjęła w 2009 r. decyzję o zmianach w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz stworzeniu nowego porządku strategicznego. Ramę nowego porządku stanowi Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju w perspektywie do 2030 r., której uzupełnieniem jest Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z nich jest Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL), która została przygotowana przez międzyresortowy zespół w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju.
 
Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do konsultacji. Strategia składa się z części diagnostyczno-opisowej i narzędziowej. Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z projektem Strategii i przekazanie do niego uwag w trybie pisemnym, ale także w wersji elektronicznej. Zapraszamy do nadsyłania uwag na adres pl2030@kprm.gov.pl.
Po zakończeniu procesu konsultacji międzyresortowych i społecznych dokument zostanie przekazany pod obrady Komitetu Koordynacyjnego, aby w dalszej kolejności mógł zostać przyjęty przez Radę Ministrów.
 
W związku ze zmianami instytucjonalnymi, które obecnie zachodzą, informuję, że Minister Michał Boni dalej pozostaje koordynatorem prac nad strategią w najbliższych miesiącach.
 
Konsultacje trwają do 20 grudnia 2011 r.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Projekt z 15 listopada 2011 r.


Informacja dostępna również na stronie Zespołu Doradców Strategicznych

Powrót Drukuj stronę